को उत्पादनहरू - नानिङ दिहुइ पेपर प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड।
img

PE कोटेड पेपर रोल बनाउन लमिनेटिङ कार्यशाला

पेपर कप र पेपर कचौरा बनाउन पीई लेपित तल रोल

पेपर कप फ्यान बनाउन डाइ काट्ने कार्यशाला

कागज कप फ्यान बनाउन मुद्रण कार्यशाला

कागज कप उत्पादन प्रक्रिया

कागज कप फ्यान कच्चा माल

Dihui कारखाना कागज कप फ्यान

डाइ काट्ने पेपर कप फ्यान

पेपर कप फ्यान डाइ-कटिङ

उत्पादन र प्याकेजिङ्गमा पीई लेपित कागज पाना

डाइ काट्ने पेपर कप फ्यान

प्रिन्टिङ पेपर कप फ्यान

पेपर कप बनाउनको लागि पेपर कप फ्यान

कागज कचौरा बनाउन कागज कप फ्यान